Vásárlási feltételek 

Érvényes 2019. április 6. napjától. 

Jelen Vásárlási Feltételek célja a 11. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. 

A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi. 

1. Fogalmak A Vásárlási Feltételek alkalmazásában: a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás, e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak, f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz, g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog, h) vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy. 

2. A szerződés szerinti termék A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, amelyek lényeges tulajdonságairól (alkoholtartalom, stb.) a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.

3. Áraink A termék lista oldalakon az első oszlopban szereplő árak (Palack ár) kedvezmény nélküli palack árak, melyek 12 palacknál kisebb tétel vásárlása esetén érvényesek szaküzleteinkben és az interneten. 

12 palack vagy e feletti vásárlás esetén a második oszlopban szereplő (Dúzsi borbolt törzsvásárlóknak, beleértve az online shop regisztrált törzsvásárlóit is) kedvezményes árak az érvényesek. Ez a kedvezmény vegyes kartonokra is érvényes. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák (boroknál 27%). A Dúzsi borboltok törzsvásárlói a szaküzleteinkben és az interneten egy palack vásárlása esetén is a kedvezményes, karton áron vásárolhatnak az egyedi törzsvásárlói kódjuk megadásával. 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 7. pont állapít meg. 

4. Megrendelés menete A törzsvásárlói belejentkezés és vendég útján is működik, a Dúzsi Borboltok törzsvásárlói előnyei azonban csak előbbi esetben vehetők igénybe. Regisztrációt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába. A „Kosárba” gombra kattintással Ön a terméket mintegy lefoglalja, kivéve akciós vagy kifutó termékek esetén, ezen esetekben a 48 órás “lefoglalást” csak emailben rendeles@duzsitamas.hu-n keresztül vagy telefonon munkaidőben a +3674319025-ös számon tudja jelezni. Ennek megfelelően a termék a kosárba helyezéstől számított 2 (kettő) napos időtartamban a kosárban marad és ugyanezen típusú termék más vásárlók számára ezen időszak alatt csak a készlet erejéig elérhető, az Ön által lefoglalt konkrét terméket más vásárló saját kosarába rakni nem tudja. Amennyiben Ön az adott terméket nem vásárolja meg, a termék 2 (kettő) nap elteltével kikerül a kosarából és az más vásárlók számára is elérhetővé válik. 

Lépjen be az oldalra e-mail címével és jelszavával. Válasszon kiszállítási időpontot, fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét. A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak. 

A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím, stb. körében). Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a “Vásárlás” gombra. A megrendelni kívánt borokat ajéndékba is küldheti, átutalásos vagy online bankártyás fizetés esetén. 

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván. Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés a Társaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre is. 

5. A megrendelés lemondásának módja és feltételei Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +3674319025-es telefonszámot munkanapokon 8 és 16 óra között, vagy írjon: rendeles@duzsitamas.hu-ra. Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli. 

6. A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Kiszállításkor a megrendelő személye beazonosításra kerül.

7. Szállítás Szállítással kapcsolatos költségek az egész országban (az árak az ÁFA-t tartalmazzák). 10000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, alatta a csomag méretétől, súlyától, illetve a kiszállítás helyétől függően változhatnak az árak. A szállítási időpontokkal kapcsolatban kérjük egyeztessen kollégáinkkal e-mailben a rendeles@duzsitamas.hu e-mail címen, vagy pedig hétköznapokon 8 és 16 óra kötött a +3630319025-ös illetve a +36303344967-es számokon(ez utóbbi minden munkanapon 19- ig elérhető). Új házhozszállítási időpont Ha a házhozszállítás meghiúsul, munkatársunk a szállítónktól kapott értesítés után megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk, vagy nem választ új időpontot, szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk. Ennek Paypallal történt fizetés esetén a Paypal 30 cent (USD )és az összeg 3,4% díjat számol fel fizetési díjként. Paypallal fizetett megrendelés lemondásának esetén a Paypal fizetésből adódó különbözet kerül levonásra a Paypal által. Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük. 

FoxPost automata A megrendelt termékeket a FoxPost Zrt. segítségével szállítjuk az Ön által kiválasztott csomagautomatába, hétköznap 13:00 óráig történő rendelésfeladás esetén legkésőbb 3 munkanapon belül. Ha megérkezett a csomag az automatába, a rendszer SMS és e-mail értesítőt küld a vásárláskor megadott elérhetőségekre. A küldemény az automatában 72 óráig vehető át, ha munkaszüneti- vagy ünnepnap esik ebbe az időszakba, akkor automatikusan hosszabbodik az átvételi határidő. További információért látogasson el a www.foxpost.hu weboldalra. 

8. A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás a) A szállítással kapcsolatos kifogások Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük. Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. b) Panaszkezelés Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: rendeles@duzsitamas.hu vagy a +36303344967-es telefonszámon, teheti meg, amelyre igyekszünk mielőbb választ adni, de lekésőbb 30 napon belül. Felügyeleti szerv: Szekszárd Megyei Jogó Város Önkormányzatának Jegyzője Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni. 

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: 

• a Dúzsi Budapest Borbolt esetében: Postacím: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) 

• a Dúzsi Pécs borbolt esetén a info@baranyabekeltetes.hu Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Tájékoztatjuk, hogy a 11. pontban megjelölt vállalkozások nem rendelkeznek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel. c) A fogyasztó elállási joga i. Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Dúzsi Tamás és Családja Borászati és Szolgáltató Kft. 7100, Szekszárd, Bor utca 47. vagy elektrónikus úton; e-mail: rendeles@duzsitamas.hu. Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is. A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címre: „Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése) Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése) Átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt:” Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. ii. Az elállás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve a Paypal fizetés esetén jelentkező 30 cent (USD) és az összeg 3,4%-nak megfelelő Paypal fizetési díjat, melyet a Paypal számít fel a rendszerükön kersztül történt fizetés esetén.) A visszatérítés 

során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli a fent említett Paypal-os fizetés esetén a Paypal szolgáltató esetén levont díjon kívül. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra vagy …. [ide kell beilleszteni a termék átvételére feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. iii. Az elállási jog kizártsága Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Amennyiben a termékkel szemben panasz merül fel, – ilyen pl a dugóíz, vagy a termék élvezi értékét ugyan nem rontó természetes üledékképződés- akkor lehetősége van arra is, hogy a kifogásolt terméket Dúzsi Budapest (Ráday utca 37), Dúzsi Szekszárd (Kossuth utca 8.) és Dúzsi Pécs(Király utca 50.) borboltokban a kifogásolt palack és termék bemutatásával becserélje azonos termékre, vagy az értékének megfelelő termékre vagy vásárlási utalványra, illetve beszámítathatja az aktuális vásárlásába a bor értékének összegét, vagy a vásárlástól számított 14. napig kérheti a termék árának visszatérítését is az üzletekben a sérültnek vagy problémásnak itélt termék bemutatásával. Amennyiben a boltban dolgozó szakképzett kollégáink a terméket nem ítélik hibásnak vagy sérültnek, akkor elálhatunk a bor ki- vagy becserélésének illetve a vásárlási összeg visszatérítésének lehetőségétől. 

9. Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a) Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a 11. pontban meghatározott vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. b) Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. c) Jótállás Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk. 

10. Fizetési feltételek A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket utánvéttel (házhozszállításkor készpénzben vagy a kiszállítócégtől függően bankkártyás fizetéssel os kiegyenlítheti. Kérjük ezzel kapcsolatban érdeklődjön a rendelést követően, munkanapokon 8 és 16 óra között a +3674319025-ös telefonszámon vagy pedig a rendelés@duzsitamas.hu e-mailcímen. ), átutalással, MobilFizetéssel, és biztonságos online kapcsolaton keresztül – a SumUp online terminálján – a szolgáltató által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheti. 

a) Elfogadott bankkártyák 

• MasterCard (dombornyomott) 

• Visa (dombornyomott) 

• Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! 

• Maestro Az SumUp internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! További elfogadott kártyatípusok és fizetési módok: ApplePay,GooglePay, AmericanExpress, VPay. Ha Ön nyilvántartásunkba felvett, ún. “céges” vevő, 8 napos banki átutalással is fizethet. Átutalásos fizetés esetén a minimum rendelési összeg 10.000 Ft. Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Dúzsi Tamás és Családja Kft a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, azaz míg Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását a www.duzsitamas.hu teszi meg, addig a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a SumUp üzemeltetésében lévő, biztonságos online terminálon belül történik meg. A Dúzsi Tamás és Családja Kft semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön hitelkártya-információiról, de a SumUp sem kapja meg a Dúzsi Tamás és Családja Kft-től az Ön – regisztrációkor megadott – személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). b) További információk a bankkártyás fizetésről Webáruházunk részére az SumUp biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az SumUp fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a SumUp által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő rendszerben történik. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. SumUp rendszer részletesebb ismertetése sumup.hu. 

c) Mire figyeljen a vásárláskor? – Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit! – Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát! – Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! – Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám) – Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. – Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót! d) A biztonságról SumUp engedéllyel rendelkező elektronikus pénzforgalmi intézmény. A Financial Conduct Authority engedélyszáma 900700. EMV (Europay, Mastercard, és Visa) kompatibilis és PCI-DSS álltal igazolt. Minden fizetés a legmagasabb biztonsági standardek alapján kerül feldolgozásra. 

A SumUp szabadalmazott, teljeskörű fizetési platformja a világ első olyan teljes mértékben igazolt EMV mPOS rendszer amely lefedi az egész fizetési folyamatot: a kártya terminálokat, az Android és iOS mobil app-eket, a fizetés feldolgozási platformot, és a 

kockázat valamint csalás elleni megoldásokat. SumUp az egyetlen olyan mPOS szolgáltató amely saját maga álltal tervezett és fejlesztett EMV kártya terminálokkal rendelkezik. A SumUp Air Kártyaolvasó egyike a legbiztonságosabb kártyával fizetési módszereknek és teljes hitelesítést nyert különböző szabályozó szervektől: PCI PTS V4.0 Felhatalmazás, (SRED) EMV Szint és & Szint 2 bizonyítványok Mastercard Pay Pass, Visa Pay Wave, American Express Expresspay Mastercard TQM Mastercard TIP, Visa ADVT felhatalmazás Visa Ready felhatalmazásÖnnek lehetősége van a megrendelt termék összegét a szállításkor a szállítónál bankkártya használatával kiegyenlíteni.” 

e) Fizetés lépései 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. 2. Ezt követően Ön átkerül a SumUp biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást, amelyet a rendszer az Ön vásárláskor megadott e-mailcímére is továbbít. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a SumUp elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a SumUp fizetőoldalon a böngésző “Vissza/ Back” vagy a “Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. f) További információk átutalásos fizetésről A fizetendő összeget társaságunk: Dúzsi Tamás és Családja Kft. ,7100, Szekszárd, Bor utca 47. Takarék Bank Forint számla: 18203208-06005953-40010012 IBAN: HU15-18203208-06005953-40010012 SWIFT : FHKBHUHB 

Takarék Bank Euro számla: HU15 18203208-06005953-59020019 Swift: FHKBHUHB számú bankszámlájára kérjük átutalni. 

A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket. A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben kapott rendelés számot kérjük feltüntetni az utalási közleményben. Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek. Az értékesítésre kerülő termékek tulajdonjogát a Ptk. 6:216.§ (1) bekezdése szerint a teljes vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartjuk. 

11. A szerződés időtartama, a vállalkozás személye A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik. A vállalkozás személye a Dúzsi Tamás és Családja Borászati és Szolgáltató Kft lesz.
Dúzsi Tamás és Családja Borászati és Szolgáltató Kft.
Adószám: 13151209217
Cégjegyzékszám: 17 09 004886